Το σώμα μας έχει δυο κινήσεις. Η πρώτη είναι αυτή που φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού μέσα από τις καθημερινές μας κινήσεις. Η δεύτερη είναι μια εσωτερική κίνηση που ενώ δεν φαίνεται υπάρχει ως συνεχής αναπνοή. Σαν μια εναλλαγή παλίρροιας και άμπωτης μοναδική για τον καθένα και σύμφωνη με την αυτοδιεύθυνση και αυτοισορροπίας του.

Το Replayce body stress workshop έχει ως πρόθεση μέσα από συντονισμένες απλές κινήσεις να μάθουμε πως να δημιουργούμε μια αρμονία σε αυτή την εσωτερική κίνηση. Να βοηθήσουμε να απελευθερωθεί η ένταση, που συσσωρεύεται μέσα από το πεδίο των σκέψεων και των συναισθημάτων που δημιουργούνται, λόγω των προκλήσεων της καθημερινότητας.

Replayce body stress. Ασκήσεις παλιρρoιας και άμπωτης του σώματος.

25,00 €Τιμή
ΦΠΑ Περιλαμβάνεται