top of page
logo-eshop-01.png

Τρόποι αποστολής

Τόπος και χρόνος παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Διαθέσιμο για αποστολή» εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης, από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ - 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Σε περίπτωση που η προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη, τότε παρατείνεται μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα. Η παράδοση των προϊόντων με ένδειξη «Διαθέσιμο για αποστολή» σε περιοχές που δεν ανήκουν στις προ αναφερθείσες πλην των εξαιρέσεων που έπονται, γίνονται και πάλι εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αναλόγως τον υφιστάμενων μέσων μεταφοράς, της δυσχέρειας, της απόστασης κ.λ.π. Τα προϊόντα με ένδειξη «Διαθέσιμο - Ειδική Παραγγελία » τα οποία τίθενται σε πώληση μόνο από το ηλεκτρονικό κατάστημα παραδίδονται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Διαθέσιμο για Γρήγορη Αποστολή» παραδίδονται εντός 24 ωρών και έως την δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την αποδοχή της παραγγελίας με βάση τους οικείους όρους. Το κόστος της υπηρεσίας είναι 11,99€ και χρεώνεται επιπλέον των μεταφορικών εξόδων.

Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία από προμηθευτές (με την ένδειξη «Αναμένεται Σύντομα/Κατόπιν Παραγγελίας») αποστέλλονται μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας. Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας εφόσον αυτά παραληφθούν σε διαφορετικούς χρόνους από προμηθευτές ή εφόσον προέρχονται από διάφορους αποθηκευτικούς χώρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Οι ανωτέρω προθεσμίες σε περίπτωση γεγονότων ανώτερης βίας εκτός του ελέγχου και της επιρροής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες (ενδεικτικά COVID 19 κλπ), στάσεις, εξεγέρσεις, αποφάσεις αρμοδίων Αρχών που περιορίζουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των παραγγελιών και πωλήσεων φορέων και υπηρεσιών, καθυστερήσεις των προμηθευτών στις παραδόσεις κλπ. είναι πιθανόν να παραταθούν για εύλογο διάστημα λόγω των εκτάκτων συνθηκών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όμως δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τα παραπάνω αιτίες.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας - χρεώσεις για παραδόσεις

Παραδόσεις σε περιοχές εντός του Δικτύου Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -υποχρεώσεις:

Στο Δίκτυο Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ορίζεται ότι υπάγονται η περιοχή της Αττικής, και οι πόλεις της Θεσσαλονίκης, Αγρινίου, Κέρκυρας, Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης, Ξάνθης, Καλαμάτας, Πάτρας, Τρίπολης, Πύργου, Λαρίσης, Σπάρτης, Άρτας, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Άργους, Λαμίας και η πόλη της Ρόδου.

Τα παραδοτέα στις ανωτέρω περιοχές και πόλεις, κατόπιν της παραγγελίας, προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής. Η αποστολή των πωληθέντων γίνεται χωρίς χρέωση του πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους των παραδοτέων, εφόσον το συνολικό τίμημα της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 48,99 ευρώ. Για όλες τις παραγγελίες αξίας κάτω των 48,99 ευρώ ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος μεταφοράς 4,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

 
Παραδόσεις σε λοιπές περιοχές της Επικράτειας

Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης εκτός των περιοχών που στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρονται (δηλαδή εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθήνας Θεσσαλονίκης και Λάρισας), τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αναθέσει την μεταφορά των προϊόντων σε συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών, χωρίς και πάλι επιπλέον χρέωση του πελάτη για την αποστολή του είδους, παρά μόνον στην περίπτωση που η αξία της παραγγελίας υπολείπεται του ποσού των 48,99 ευρώ ως άνω αναφέρεται, οπότε υπάρχει η ίδια χρέωση μεταφορικών ποσού 4,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων από συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών και όχι από ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

  • Αποκλείεται η αντικαταβολή ως τρόπος εξόφλησης της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να επιλέξει μεταξύ των λοιπών προτεινόμενων τρόπων

  • Ο πελάτης, εφόσον επιθυμεί την ανακύκλωση παλαιάς συσκευής, συμφωνεί και χρεώνεται το κόστος για τη μεταφορά της παλαιάς συσκευής από την κατοικία του στις εγκαταστάσεις συλλογής συσκευών προς ανακύκλωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, απευθείας με τον μεταφορέα και με δική του ανάθεση,

  • Το είδος παραδίδεται στο επίπεδο της οδού μπροστά στην είσοδο του κτηρίου όπου βρίσκεται η κατοικία του πελάτη χωρίς υποχρέωση μεταφοράς σε όροφο και ο πελάτης υποχρεούται να το παραλάβει στο χώρο αυτό και με δικά του μέσα να το οδηγήσει στη θέση προορισμού του.

Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση της μεταφοράς με εντολοδόχο της εταιρείας τρίτο μεταφορέα, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους του μεταφορέα. Σε περίπτωση επιλογής και ανάθεσης εκ μέρους του πελάτη, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη κατά την παράδοση των προϊόντων προς το μεταφορέα. Για την ανάθεση της μεταφοράς σε συνεργαζόμενο μεταφορέα θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο, (τηλ. 210.272.5101 και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-21:00 και Σάββατο 09:00 -20:00).

Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες στις οποίες σωρευτικά

  • Ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης περιοχή εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης

  • Ο πελάτης ζητά να εξοφλήσει την αξία της αγοράς με αντικαταβολή και

  • Η παραγγελία αφορά μεγάλο/α σε μάζα προϊόν/ντα όπως ενδεικτικά βάρους άνω των 100 kg.

Αντίθετα, υποχρεούται να δεχθεί μία τέτοια παραγγελία εφόσον ο πελάτης δεχθεί έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής που τα μέρη θα συμφωνήσουν μεταξύ τους εγγράφως.

 

Παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μόνο στα όρια του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών – δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας υπηρεσιών εκτός Δικτύου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει και εκτελεί τις πωλούμενες υπηρεσίες εντός της εδαφικής έκτασης του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών . Η παροχή των υπηρεσιών συμφωνείται κατόπιν παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη την οποία θα αποδεχθεί με την ανωτέρω διαδικασία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίπτει ελεύθερα παραγγελίες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εφόσον ζητείται εκτέλεση σε περιοχές που δεν καλύπτονται από το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών. Εφόσον πρόκειται σύνθετη παραγγελία, προϊόντων και υπηρεσιών, ακόμα και αν δεν εγκριθεί για την παροχή υπηρεσιών λόγω του ότι ζητείται η παροχή σε περιοχή εκτός του Δικτύου, η παραγγελία κατά τα λοιπά εγκρίνεται και καταρτίζεται πώληση των προϊόντων, εφόσον δε συντρέχει κάποιος άλλος λόγος απόρριψης της παραγγελίας και κατά το σκέλος της πώλησης προϊόντων από τους προβλεπόμενους στους παρόντες όρους χρήσης.

 

Γενικοί οροί περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Παραλαβή από το κατάστημα 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «REPLAYCE» πανελλαδικά. Ειδικότερα, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί να παραλάβει από κατάστημα, καθώς και το συγκεκριμένο κατάστημα (από τον υπάρχοντα στην ιστοσελίδα κατάλογο με το δίκτυο καταστημάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με το εμπορικό σήμα «REPLAYCE») από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία του, εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο κατάστημα αυτό, αποπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το εν λόγω κατάστημα, που θα έχει ήδη επιλέξει.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για παραλαβή την ίδια ημέρα (εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο) και μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες του καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με το εμπορικό σήμα «REPLAYCE». Ο πελάτης θα δύναται να προσέλθει στο κατάστημα της επιλογής του, για την παραλαβή των πωληθέντων, μετά την πάροδο τουλάχιστον μισής ώρας από την υποβολή της παραγγελίας του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (για παράδειγμα, αν ο πελάτης προβεί σε παραγγελία την 14:00 μ.μ., θα δύναται να την παραλάβει από το κατάστημα που έχει επιλέξει τουλάχιστον μετά τις 14:30 μ.μ.).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής που του παρέχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών από το κατάστημα, κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα. Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων (ήτοι, παραλαβή των πραγμάτων και αποπληρωμή του τιμήματος) στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η παραγγελία αυτοδικαίως ακυρώνεται, τελούσα υπό τη διαλυτική αίρεση της ως άνω εμπροθέσμου εκ μέρους του πελάτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

 

Προϊόν διαθέσιμο μόνο σε κατάστημα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε φυσικά καταστήματα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «REPLAYCE» πανελλαδικά. Δεν παρέχεται η δυνατότητα δέσμευσης ή υποβολής παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος για προϊόν με την συγκεκριμένη σήμανση, η οποία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο χαρακτηρισμός "Διαθέσιμο μόνο σε κατάστημα” δεν είναι δεσμευτικός ως προς την ακρίβεια του και μπορεί να επιβεβαιωθεί από τον πελάτη μόνο κατά την επίσκεψη στο εκάστοτε κατάστημα, προχωρώντας εκεί εάν το επιθυμεί, σε αγορά. Η ενημέρωση σχετικά με τα καταστήματα που διαθέτουν το εν λόγω προϊόν δύναται να διαφοροποιείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ανάλογα με το διαθέσιμο απόθεμα.

 

Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.

 

Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για τους χρόνους αποστολής των διαθεσίμων προϊόντων ως άνω, εφόσον δεν συντρέχουν έκτακτες, απρόβλεπτες συνθήκες και περιστατικά ανώτερης βίας. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα αλλά θα παραγγελθούν από προμηθευτή ή αναμένονται, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

1) Με την πάροδο δέκα (10) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας θα ενημερώνει τον πελάτη για τον πιθανό χρόνο παραλαβής ή για το γεγονός ότι ο προμηθευτής δεν έχει ακόμα παραδώσει τα είδη και ο χρόνος παραλαβής δεν μπορεί ακόμα να ορισθεί

2) Με την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας θα επανέρχεται με νέο επικαιροποιημένο όμοιο μήνυμα.

Εφόσον παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την αποδοχή της παραγγελίας και το προϊόν για λόγους που εκ φεύγουν της ευθύνης της εταιρείας δεν έχει παραληφθεί από τον προμηθευτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνεί με τον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ) ενημερώνοντάς τον για την καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν περαιτέρω αναμονή παράδοσης, είτε ο πελάτης θα δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παραγγελία αζημίως για αμφότερα τα μέρη ως προς τα καθυστερούμενα είδη. Το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

bottom of page