Ξεκινώντας μια νέα συνήθεια...
"Επιτρέπω να συμβεί"

Επιτρέπω να συμβεί

Όμορφη η θηλυκή μας πλευρά, αρκεί να αφεθούμε σε αυτήν, αρκεί να επιτρέψουμε να είμαστε γυναίκες.

Δυνατή η ψυχή καθώς συνδέεται και εκπέμπει το κάλλος της.

“Επιτρέπω να συμβεί” το φοράμε στο λαιμό... μας θυμίζει πόσο σπουδαίο είναι να είμαστε παρούσες ως γυναίκες στο εδώ και τώρα πνευματικά, συναισθηματικά, νοητικά και σωματικά. Κανείς δεν μπορεί να μας περιορίσει από το να ζούμε ελεύθεροι, μόνο ο εαυτός μας και οι πεποιθήσεις μας. Επιτρέπεις να συμβεί το καλό;

Απλά επίτρεψε!   

</